TerraClean nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve az TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. tagjai, valamint a tagok – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki promóció visszavonásáig a https://terraclean-group.com/nyerjen-terraclean-tisztitast/ weboldalon részvételi szándékát feliratkozással kifejezi.
A nyereményjátékban minden hónapban a feliratkozók közül kerül kisorsolásra 1 db nyertes által tetszőlegesen választható TerraClean tisztító szolgáltatás.
A nyereményjáték visszavonásig érvényes és minden hónap 05-én kerül sor a nyertes kisorsolására. A sorsolás és a nyertesek kiértesítése a következő munkanapon történik.
A nyeremény átvételének feltételei
A nyertest a megadott e-mail címére küldött levélben, illetve telefonon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.
A játékban résztvevők beleegyeznek, hogy a TerraCLEAN Magyarország Weboldalán és Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.
A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.
A Szervező jogai
A TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt A TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.
A TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.
A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
Adatkezelés
A nyereményjáték során a TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. a játékosok által közölt adatokat az “Adatvédelmi nyilatkozatban” meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.
Nyereményjátékban résztvevő személy hozzájárul, hogy email elérhetőségén keresztül a TerraCLEAN Magyarország és Kelet Európa Kft. időszakos promóciós leveleket küldjön, amiről bármikor leiratkozhat, amennyiben nem tartana rá igényt.
Információkérés
A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@terraclean.hu